Chính sách về các phương thức thanh toán

Shop Long Quyên chấp nhận giao dịch thanh toán bằng các hình thức sau:
1.Thanh toán tiền mặt trực tiếp tại cửa hàng “VNĐ”:
-Khách hàng có thể đến tham quan, mua sắm tại cửa hàng, đặt mua và thanh toán hóa đơn ngay tại cửa hàng sau đó trực tiếp mang sản phẩm về hoặc yêu cầu giao hàng tận nhà.
2.Thanh toán khi nhận hàng COD “Cash On Delivery”:
Thanh toán khi nhận hàng (COD): Với hình thức này khách hàng xem hàng,đồng kiểm với nhân viên giao hàng tại nhà, thanh toán tiền mặt cho nhân viên giao nhận hàng.